Privacy-verklaring

Persoonsgegevens die D’n Ouwe Struys verwerkt

D’n Ouwe Struys verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de eventuele persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adresgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. D’n Ouwe Struys kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat D’n Ouwe Struys zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@OuweStruys.nl, dan verwijdert men deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

D’n Ouwe Struys verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het boeken van een reservering
  • Het afhandelen van een betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen

 

D’n Ouwe Struys verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

D’n Ouwe Struys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van D’n Ouwe Struys) tussen zit.


Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard

D’n Ouwe Struys bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (Categorie; persoonsgegevens; bewaartermijn; reden):


Personalia

5 jaar, indien er geen verder contact is na een reservering, aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit. 

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die men gebruikt

D’n Ouwe Struys gebruikt functionele en analytische cookies om functies voor content en social media te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag zij (automatisch) cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heeft ze jouw toestemming nodig. Via de cookieverklaring op haar website kan je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

 

De cookie wordt bij het eerste bezoek aan de website opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. D’n Ouwe Struys gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die jou identificeren of gebruikt kunnen worden om jou te identificeren of te contacteren. Zulke informatie omvat onder andere jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. D’n Ouwe Struys zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen als jij haar de informatie vrijwillig toestuurt. Het toesturen van persoonlijke gegevens kan onder andere via de formulieren op hun websit. Op het moment dat jij haar vrijwillig persoonlijke informatie toestuurt en daarbij actief aangeeft dat je meer informatie wilt ontvangen en zij jouw gegevens daarvoor mogen gebruiken, dan geef je hen toestemming om jouw gegevens te mogen vastleggen.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op de contactpagina lees je hoe je contact met hen kan opnemen.

 

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.OuweStruys.nl

 

Jouw huidige stand

Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken).

 

Bij deze ben je geïnformeerd over deze cookies en hebben we via een van de formulieren je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D’n Ouwe Struys en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij hen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@OuweStruys.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoekt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine-readable-zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. D’n Ouwe Struys reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

D’n Ouwe Struys wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

Hoe D’n Ouwe Struys persoonsgegevens beveiligt

D’n Ouwe Struys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met hen op via info@OuweStruys.nl.


Wijzigingen

D’n Ouwe Struys kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op haar website www.OuweStruys.nl. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. D’n Ouwe Struys is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

 

^ Naar boven